637 88 52 77 ola@ol-atc.com

Dictàmens pericials

 

Què és?

El dictamen pericial és un informe tècnic amb valoració dels danys existents en un immoble provocats per causes externes o defectes de la pròpia edificació.

Qui ho sol·licita?

La sol·licita qualsevol propietari d’un bé immoble o comunitat de veïns que vulgui tramitar algun tipus de reclamació cap al responsable de la construcció de l’habitatge que presenta desperfectes. També ho pot sol·licitar una companyia asseguradora per tal de valorar els danys i determinar si la pòlissa els cobreix.

Quina és la tarifa?

La tarifa per a la realització de dictàmens pericials es determinarà mitjançant pressupost detallat segons el tipus d’actuació.

Quin és el termini de lliurament?

El termini de lliurament es determinarà en funció del tipus de dictamen pericial a realitzar, no sent superior, en cap cas, a 1 mes.

Com ho pot sol·licitar?

Feu-nos arribar la seva sol·licitud per a la realització del dictamen pericial mitjançant les diferents vies de contacte, aportant la direcció exacta de l’immoble, les dades del sol·licitant i la descripció i fotografies dels danys apareguts. En un màxim de 48 hores des de la sol·licitud ens posarem en contacte amb vostè per concretar una visita.